Yeminli tercüme Yetkililer tarafından yasal olarak tanınan belirli bir çeviri türünü ifade eder. Başka bir deyişle, bir devlet kurumu tarafından yasal ağırlığı olan çeviri hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş kişi olan yeminli tercüman tarafından tasdik edilmiş bir çeviridir. Yeminli tercümeler genellikle doğum belgesi, evlilik cüzdanı veya mahkeme kararı gibi yabancı bir ülkede ibraz edilmesi gereken resmi belgeler veya sözleşmeler için kullanılır.